Poseban skrbnik

Tko je poseban skrbnik?
Poseban skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo iz čl. 544 Obiteljskog zakona.

Poseban skrbnik je dužan:
 • zastupati dijete/odraslu osobu  u postupku za koji je imenovan
 • obavijestiti dijete/odraslu osobu o predmetu spora, tijeku i ishodu, na primjeren način
 • prema potrebi kontaktirati s roditeljem ili drugim osobama koje se djetetu/odrasloj osobi  bliske. U postupcima u kojima se odlučuje o osobnim i imovinskim pravima i interesima djeteta, sud će omogućiti djetetu da izrazi svoje mišljenje, osim ako se dijete tome protivi, i to na prikladnom mjestu putem posebnog skrbnika ili stručne osobe
   
Posebni skrbnici - kompetencije i edukacije svih posebnih skrbnika:
 • osobe s završenim Pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom zaposlene su u Centru za posebno skrbništvo
 • prošli su specijaliziranu šestomjesečnu edukaciju, stručno interdisciplinarno usavršavanje „Komunikacija s djetetom u pravosuđu“, čime su stekli dodatna znanja i vještine za razgovor s djecom, a navedeni program jednoglasno je prihvaćen i dio je Europskog udruženja specijalističkih i cjeloživotnih studija o pravima djece ( European Network of Masters in Childrens Rights, ENMCR, www.enmer.net )
 • „Komunikacija s djetetom u pravosuđu“  od 70 sati predavanja  iz područja  dječje  pravo, procesna prava, segmente medicine, psihologije i 30 sati vježbe i demonstracije komunikacije s djetetom. Stečen Sveučilišni certifikat o osposobljenosti za samostalnu komunikaciju s djetetom u pravosuđu
 • edukacija posebnih skrbnika u organizaciji Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku, Društva za psihološku pomoć i  Poliklinike za djecu grada Zagreba: „Pristup djetetu iz psihosocijalne perspektive“  u trajanju od 14 sati
 • edukacija u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku , kolegij „Pristup pravosuđu za djecu“
 • edukacija u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku , kolegij „Prekogranično kretanje - osobni status i identitet“

 
 • četiri posebne skrbnice ( dvije u Zagrebu, jedna u Osijeku i jedna u Splitu) dolaze iz odvjetništva te su u sklopu Hrvatske odvjetničke komore bile educirane te imaju ovlaštenje zastupati maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i maloljetne oštećenike u kaznenom postupku
 • dvije posebne skrbnice u Osijeku dolaze sa mjesta sudskih savjetnika s 10-15 godišnjim iskustvom rada na sudu te educiranju po Pravosudnoj akademiji
 • posebna skrbnica iz Zagreba posjeduje certifikat izmiritelja HUM-a te se nalazi na listi izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa
 • posebna skrbnica u Rijeci dolazi iz pravosuđa, bivša sutkinja Općinskog suda s dugogodišnjim sudskim stažem i radom na obiteljskim predmetima te sa nizom dugogodišnjih edukacija Pravosudne akademije
 • dvoje posebnih skrbnika dolazi iz Centara za socijalnu skrb, s odjela braka i obitelji te su prethodno educirani na poslovima na kojima su radili
 • oformljen je tim posebnih skrbnika u Zagrebu koji rade i dodatno se educiraju za predmete s međunarodnim elementom sukladno Zakonu o provedbi konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
 • konstantno se radi na redovitoj edukaciji posebnih skrbnika